|

Kérjen hasonló állásajánlatokat e-mailben

tudományos referens

tudományos referens állás Budapest, Közép-Magyarországi Régió Magyarország
nkfih

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

 

Kutatás-fejlesztési Főosztály, Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományok Osztálya

 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

tudományos referens

munkakör betöltésére.


 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. számú melléklet 41. pontja szerinti felsőoktatási és tudományszervezési igazgatási feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó, a matematikai, fizikai, kémiai és mérnöki tudományokat érintő kutatás-fejlesztési pályázatok előkészítésével, lebonyolításával, a támogatási szerződéssel, a támogatási jogviszonnyal és a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatok körében:

 1. részvétel a szakterületéhez tartozó kutatás-fejlesztési pályázatok fogadásában, ellenőrzésében;
 2. a pályázatok elbírálásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, részvétel a pályázatok elbírálásában és értékelésében közreműködő szakmai testületek (szakterületi kollégium, szakértői csoportok) és anonim szakértők tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában;
 3. közvetlen kapcsolattartás a szakmai testületekkel;
 4. szakmai támogatás nyújtása a pályázatok értékelésében részt vevő szakértők és szakmai testületek számára az értékelési és ellenőrzési folyamatokban, a pályázatok szakmai tartalmának és költségterv adatainak véleményezésében;
 5. szakmai és adminisztratív támogatás nyújtása a kutatás-fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos éves és zárójelentések értékelésében közreműködő szakmai testületek és anonim szakértők tevékenységéhez;
 6. szakmai támogatás nyújtása a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály részére a támogatott kutatás-fejlesztési projektek pénzügyi lebonyolításával, ellenőrzésével kapcsolatos szakmai kérdésekben;
 7. részvétel a kutatás-fejlesztési pályázatok előkészítésével, a támogatási döntésekkel, a támogatási szerződésekkel és a szerződések teljesítésével, szerződésmódosításokkal kapcsolatos, az osztály hatáskörébe utalt szakmai és adminisztratív feladatok ellátásában;
 8. közreműködés a pályázati űrlapok, szerződések, rész- és zárójelentések nyomtatványainak előkészítésében és folyamatos aktualizálásában;
 9. közvetlen kapcsolattartás a pályázatok és az odaítélt támogatások vezető kutatóival.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az NKFI Hivatal belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Matematikai, fizikai vagy műszaki tudományokban szerzett egyetemi szakképzettség
 • Legalább 3 év tudományos kutatómunkában való részvétel
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • Angol nyelv legalább középfokú ismerete
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Matematikai, fizikai vagy műszaki tudományok területén szerzett tudományos fokozat
 • Egyéb területen szerzett tudományos fokozat
 • Projektmenedzsment ismeret, hazai vagy EU támogatások ismerete, tudományszervezésben szerzett szakmai tapasztalat
 • Felsőfokú angol nyelvismeret
 • Felhasználói szintű adatbázis kezelés

Elvárt kompetenciák:

 • önálló és precíz munkavégzés
 • megbízhatóság, rugalmasság
 • együttműködési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • Kttv. szerinti szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény
 • oklevél, bizonyítványok másolatai elektronikus (szkennelt) formátumban
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 25.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csendes Veronika nyújt, a 1/795-1651-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a Jogi és Igazgatási Főosztály részére az nkfihjob@nkfih.gov.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 24.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

 • KÖZIGÁLLÁS honlapja – február 26.
 • NKFI Hivatal honlapja – február 26.
 • PROFESSION álláskeresési portál honlapja – február 26.
 • MONSTER álláskeresési portál honlapja – 2018. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nkfih.gov.hu honlapon szerezhet.